Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektronicznego oraz roli gospodarstwa domowego

Każdy Klient może zostawić zużyty sprzęt w sklepie, w którym zakupił nowe urządzenie, ponieważ sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli zostanie w nim zakupiony nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

Każdy Klient może oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
W świetle obowiązujących przepisów dystrybutor, dostarczając nabywcy (Klientowi) sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Każdy Klient może zostawić zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Jeżeli zdecydują się Państwo na naprawę sprzętu w punkcie serwisowym i naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 r., poz.1688).

Najbliższe Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK, ZGO S.A., ul. Krakowska 315D, 43-300 Bielsko Biała

PSZOK, ul. Straconki 1, 43-300 Bielsko Biala